Alles Kids Sliedrecht    
    Home     •     Wat, wie, waarom     •     Sponsoren     •     Aanvraag     •     ANBI     •     Contact    
   


ANBI


ANBI Stichting Alles Kids Sliedrecht - Algemene gegevens

Naam ANBI Stichting Alles Kids Sliedrecht
Telefoonnummer 06 – 39142868
Bankrekeningnummer NL17RABO0318293900
KVK-nummer 68312229
RSIN-nummer 857386712
Websiteadres www.alleskidssliedrecht.nl
Email info@alleskidssliedrecht.nl 
Postadres Karekietstraat 15
Postcode en plaats 3362 RB Sliedrecht


Informatie stichting
De Stichting heeft ten doel de situatie van de kinderen en tieners in Sliedrecht te verlichten en te zorgen dat ze een ‘zo normaal mogelijke’ jeugd kunnen hebben, door (zoveel mogelijk in natura) ondersteuning te bieden aan zoveel mogelijk gezinnen in Sliedrecht die in armoede leven, waarbij de aandacht uitgaat naar kinderen van nul (0) tot en met vijftien (15) jaar, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samenstelling bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur vindt u hier.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan van de stichting kunt u hier downloaden.

Doelstellingen
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het mogelijk maken van kinderfeestjes, schoolreisjes of uitjes
- het mogelijk maken van deelname aan verenigingsleven of clubs
- het (laten) organiseren en bevorderen van activiteiten die gericht zijn op voormelde doelstelling
- het (laten) organiseren van overlegsituaties, het communiceren met belangenorganisaties en (lokale) verenigingen en instellingen
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Ouders van kinderen (t/m 15 jaar) uit Sliedrecht kunnen bij ons een aanvraag doen voor ondersteuning bij een verjaardag. Dat gaat in alle vertrouwelijkheid. Wij keren vergoedingen voor een verjaardag of verjaardagsfeestje in waardebonnen uit. Met deze waardebon kunt bij onze sponsoren uw waardebon verzilveren. Zo ziet niemand, en zeker ook uw kind niet, dat deze verjaardag door ons mogelijk is gemaakt. Voor tieners kunt u bijvoorbeeld terecht bij Bronbad De Lockhorst voor een zwemfeestje met traktatie na afloop.

Beloningsbeleid
Leden van het bestuur of aan te stellen colleges, commissies, werkgroepen, etc. ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd en uitbetaald.

Verslag activiteiten
Het bestuur zorgt elk kalenderjaar voor een jaarverslag met een financiële verantwoording en een korte samenvatting van de activiteiten.

- JAARREKENING 2017
- JAARREKENING 2018
- JAARREKENING 2019


   
    Website mogelijk gemaakt door: Devaca - Creative Support