Alles Kids Sliedrecht    
    Home     •     Wat, wie, waarom     •     Sponsoren     •     Aanvraag     •     ANBI     •     Contact    
   


Comité van Aanbeveling

Wij zijn ontzettend trots op ons Comité van Aanbeveling! Het is voor een kleine lokale stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door lokaal bekende personen die door hun positie en netwerk de bekendheid en betrouwbaarheid van de stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan Stichting Alles Kids Sliedrecht. Het Comité kan helpen door de Stichting bij instanties, bedrijven en particulieren aan te bevelen, indien zij overwegen iets voor de maatschappij te doen. Zij zijn samen met onze vrijwilligers de beste ambassadeurs die wij ons kunnen wensen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

Alexander Veerman

Alexander Veerman


"Over zeven nachtjes ben ik jarig!” De blijde opwinding van het jongetje zwiert om hem heen. Zijn vrolijke ogen laten zien met hoeveel verlangen hij uitkijkt naar zijn verjaardag. “Ik heb al mijn vrienden en vriendinnen al uitgenodigd”, roept hij me lachend toe. In dezelfde groep zie ik een ander kind zitten. Hij zit in de kring, maar hij is verdwenen. Zijn ogen staan dof en hij maakt zich zo klein mogelijk. Hij is over drie dagen jarig, maar hij vindt het verschrikkelijk. Zijn ouders hebben het geprobeerd uit te leggen. Papa is veel ziek en kan niet meer werken. En mama is ontslagen omdat het bedrijf ging verhuizen en mama niet mee kon. Ze hebben immers geen geld voor een auto. En nu is er te weinig geld om zijn verjaardag te vieren. Geen feestje. Hij schaamt zich en probeert er niet te zijn. Misschien vind ik dat nog wel het ergste van armoede. Naast alles wat niet meer kan (en voor anderen soms zo vanzelfsprekend is) is er altijd de schaamte. De - onterechte! - schaamte bij de ouders: we hebben gefaald. De schaamte bij de kinderen, omdat ze niet mee kunnen doen. Schaamte raakt aan wie je bent, raakt aan je eigenwaarde. Kinderen die leven in armoede beginnen met een grote achterstand. Daarom draag ik de Stichting ‘Alles Kids’ een warm hart toe. Het doel van de stichting is even eenvoudig als waardevol. De stichting maakt het namelijk mogelijk dat kinderen in armoede hun verjaardag op een fijne manier kunnen vieren. Op deze website lees je hoe dit in zijn werk gaat. Het effect van deze ondersteuning kan niet voldoende benadrukt worden. Kinderen worden uit hun isolement gehaald. Ze hervinden hun positie in de klas. Dit gebaar doorbreekt de schaamte en ondersteunt hen in hun eigenwaarde. Mijn naam is Alexander Veerman, predikant van de gereformeerde kerk (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland). Kinderen verdienen het om vrij van rugzakjes en zwaarte groot te worden. Helpt u mee?”

   

Joris van Wijngaarden


“De hele maatschappij is een ongelijke strijd. Als je geboren wordt, ben je al onderdeel van deze ongelijkheid. Dat zullen we moeten accepteren. Te grote verschillen maken het voor kinderen moeilijk om zich staande te houden. Als kind begrijp je veel van de verschillen niet. Arm en rijk wordt immers niet door het kind bepaald. Daarom is het goed te helpen iets van die ongelijkheid weg te nemen. Investeren in kinderen is goud waard en je gunt ieder kind om zo nu en dan te stralen. Hun glimlach maakt mij gelukkig.”

Joris van Wijngaarden
   
Inge Verboom

Inge Verboom

"Na meer dan 20 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt te hebben met kinderen en jongeren in de leeftijd van 6- 24 jaar, heb ik veel kinderen, jongeren en ouders ontmoet, ieder met hun eigen verhaal, eigen karaktereigenschappen, ervaringen en (on)zekerheden. Door hun openheid en puurheid, maar ook door hun enthousiasme en nieuwsgierigheid wisten de kinderen en ouders mij vaak te raken met hun verhalen.

Soms gaat het niet vanzelf en zijn er zorgen in de thuissituatie vanwege financiële middelen. Binnen vele gezinnen, ook in Sliedrecht, waar er sprake is van armoede zijn er zorgen en minder mogelijkheden.

Het is belangrijk om ouders in hun eigen kracht te zetten, zij zijn en blijven immers zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken. Kinderen mogen hier echter geen hinder van ondervinden, met hun enorme veerkracht, flexibiliteit en creativiteit moeten zij in de gelegenheid worden gesteld plezier te kunnen hebben en te kunnen maken om samen met vriendjes en vriendinnetjes mooie herinneringen te creëren.

Voor de verdere ontwikkeling van kinderen is het goed om hier aandacht voor te hebben. Gevoelens van zorgen en angst, maar ook schaamte of boosheid over geldzorgen zouden kinderen op hun jonge leeftijd niet moeten hebben."

      
    Website mogelijk gemaakt door: Devaca - Creative Support