Alles Kids Sliedrecht    
    Home     •     Wat, wie, waarom     •     Sponsoren     •     Aanvraag     •     ANBI     •     Contact    
   


Wat doen wij?

We ondersteunen kinderen en tieners niet met geld, maar met kant-en-klare pakketten rond hun verjaardagen. Zo zorgen we ervoor dat ondersteuning ook daadwerkelijk bij hen terecht komt en voor het doel waarvoor het is: Een lach op het gezicht van de kinderen en tieners door gewoon mee te kunnen doen. We hebben via onze sponsoren een mooi en divers aanbod kunnen creëren. Ouder(s) of verzorger(s) kunnen via het aanvraagformulier hier een beroep op doen voor hun kind(eren). Per kalenderjaar wordt er eenmaal een voucher per kind verstrekt.

Wat kun je per kind per jaar aanvragen?

Voor kinderen tot groep 3
-  (gezonde) traktatietas of
- verjaardagspakket kinderfeestje thuis

Voor kinderen vanaf groep 3 tot en met 10 jaar
-  (gezonde) traktatietas of
- kinderfeestje via Workshop4kids Sliedrecht of
- dansfeestje of voetbalfeestje bij De Lockhorst (max 10p inclusief begeleiders)

Voor tieners van 11 tot 15 jaar
 - (gezonde) traktatietas of
- dansfeestje of voetbalfeestje bij De Lockhorst (max 10p inclusief begeleiders) of
- creatief feestje via Workshop4kids Sliedrecht of
- Discozwemmen in het Bronbad (alleen op vrijdagavond, max 10p inclusief begeleiders)

Wie zijn wij?

Stichting Alles Kids Sliedrecht is in 2017 op initiatief van betrokken burgers en met ondersteuning van de gemeente Sliedrecht opgericht. Tegelijkertijd met het oprichten van deze stichting is de stichting Van Haaftenfonds ontbonden. Het resterende vermogen is door het bestuur van dit fonds aan Stichting Alles Kids Sliedrecht overgedragen, zodat we ook meteen een startkapitaal hebben.

DOWNLOAD ONS BELEIDSPLAN

 

BEKIJK ONS COMITÉ VAN AANBEVELING


Het doel van onze stichting is volgens onze statuten: De Stichting heeft ten doel de situatie van de kinderen en tieners in Sliedrecht te verlichten en te zorgen dat ze een ‘zo normaal mogelijke’ jeugd kunnen hebben, door (zoveel mogelijk in natura) ondersteuning te bieden aan zoveel mogelijk gezinnen in Sliedrecht die in armoede leven, waarbij de aandacht uitgaat naar kinderen van nul (0) tot en met vijftien (15) jaar.

Peter Visser

Peter Visser
Voorzitter

"Vanuit een persoonlijke behoefte iets terug te doen voor de maatschappij waarin wij leven en een sterk enthousiasmerende rol van mijn voorganger heb ik mezelf beschikbaar gesteld als voorzitter van Stichting Alles Kids Sliedrecht.

Vanuit mijn werk zie ik vaak de resultaten van de maatschappij en de weerslag die dit heeft op kinderen en jong volwassenen. Doordat ouders al dan niet gedwongen dagelijks keuzes moeten maken om zich in onze maatschappij staande te houden ,zeker in een periode van financiële tegenwind kan het dan zijn dat vaak onbedoeld het belang van kinderen op een tweede plaats komt. Dan is het ineens niet meer zo vanzelfsprekend dat er middelen zijn voor extraatjes zoals verjaardagen, kinderfeestjes , etc. welke voor het onbezorgd opgroeien van zo een groot belang zijn.

Hoe fantastisch is het dan dat er een organisatie op staat die dit onbezorgd opgroeien ondersteund met middelen en mogelijkheden en de kinderverjaardag weer op nr 1 zet ,daar waar deze hoort."

   

Esther Jansen
Secretaris

"Ik ben Esther, getrouwd en trotse moeder van 3 kinderen. In hele verschillende levensfasen en allemaal met hun eigen behoeften. Gedurende de afgelopen jaren hebben wij met ons team van vrijwilligers gezien en in sommige gevallen aan den lijve ondervonden hoe het is om met een smalle(re) beurs te moeten rondkomen en tegen welke dilemma's je dan aanloopt, zeker met betrekking tot de kinderen. Net als iedere andere ouder weet ik hoe het je aan het hart kan gaan om in een periode van financiële krapte "nee" te moeten zeggen als je kind iets heel graag wil. En dat hoeft dan niet eens om iets heel buitensporigs te gaan. Iets simpels als een kinderfeestje, een traktatie op school en soms een cadeautje om mee te nemen naar een kinderfeestje...het kan voor ouders soms een enorm dilemma zijn. Door wat voor omstandigheid dan ook kan het zomaar zo zijn dat dat echt gewoon niet mogelijk is. En hoe moeilijk is het om dat dan toe te moeten geven. Wij hopen met onze stichting hierbij een steuntje in de rug te kunnen zijn."

Esther Nugter
   
Natascha Stuger

Natascha Stuger
Penningmeester

"Nieuwsgierig gemaakt door een oproep via sociale media doordat er een penningmeester werd gezocht voor een stichting ten behoeve van kinderen werd ik geraakt door het initiatief van Alles Kids. Een stichting die als doel heeft kinderen kind te laten zijn met ‘extraatjes’ voor de één en ‘speciaaltjes ‘ voor de ander ook al hebben hun ouders het minder breed. Een geweldig mooi initiatief! Voor ik werd afgekeurd in 2008 werkte ik met cijfertjes en ook had ik de PABO tot het 3e jaar kunnen volgen. Connectie met kinderen is er altijd geweest. Hopelijk kan ik met m’n twee voorgaande ervaringen als penningmeester deze stichting verblijden en bovenal kinderen uit Sliedrecht verblijden."

   

Jantine van Wijngaarden
Algemeen lid

"Al enige tijd zet ik me met veel plezier in voor de stichting dromen zonder beperking. Iets zonder eigen belang voor een ander doen, geeft namelijk een geweldig gevoel. En zo ontmoette ik op een avond de voorzitter van de stichting ALLES KIDS, enthousiast vertelde ze me over wat ze doen, en wat ze vooral nog willen gaan doen. En het belangrijkste dat ze een goed team krijgen, zodat straks alles staat als een huis. Na ons gesprek heb ik me verdiept in de stichting, want als ik iets doe, dan wil ik me er ook honderd procent voor in kunnen zetten. Zeker omdat ik zelf moeder ben, en weet hoe belangrijk het is als kinderen stralen, was ik na deze zin op de website (Een lach op het gezicht van de kinderen en tieners door gewoon mee te kunnen doen) eigenlijk al om. Want wat is er nu mooier dan kinderen gelukkig te zien, en hun zorgen, al is het misschien maar voor even, weg te kunnen nemen. Na kennis gemaakt te hebben met het bestuur. Maakt het me trots om algemeen bestuurslid te mogen zijn bij ALLES KIDS."

Jantine van Wijngaarden
   

Annet Visser
Algemeen lid

"Mijn naam is Annet Visser, geboren en nog altijd woonachtig in Sliedrecht. Moeder van inmiddels 2 jongvolwassen kinderen Tijdens het opgroeien van mijn eigen kinderen, welke tijdens hun jonge leven zowel op materieel als immaterieel vlak niets te kort gekomen zijn, heb ik gezien dat dit niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Een, op het eerst gezicht vaak simpele verandering in iemands leven, kan dan vaak grote gevolgen hebben op zijn/haar omgeving en met name op de opgroeiende kinderen hierin. Dan gaan dingen ineens niet meer zo vanzelf en ingegeven door, hieruit voortvloeiende vaak financiële zorgen in de thuissituatie, die zo ‘n verandering met zich meebrengt kan zomaar een moment ontstaan zowel voor ouders als hun kinderen waarop het belang van onbezorgd opgroeien in een veilige kindvriendelijke omgeving in het gedrang komt. Hoe mooi kan het dan zijn om een helpende hand en een luisterend oor te kunnen zijn waarbij gevoelens van boosheid, en schaamte weggenomen kunnen worden door het gevoel van medeleven en aandacht. Daarom zou ik mezelf graag willen inzetten voor Stichting Alles Kids om hun beoogde doelen te realiseren "

Annet Visser
   

Waarom zijn wij nodig?

We leven in Nederland in een heel welvarend land, maar die welvaart is niet gelijk over alle Nederlanders verdeeld. Zo’n 1,2 miljoen mensen leven in armoede, dat wil zeggen: ze lijden geen honger zoals in Afrika, maar ze hebben te weinig geld voor kleding, (gezond) eten en huishoudelijke apparaten. Onder hen zijn bijna 400.000 kinderen volgens de meest recente cijfers.

Ook in Sliedrecht zijn er signalen van diverse kinderen die niet of onvoldoende kunnen meekomen vanwege de situatie van hun ouders. Soms komt dat door schulden van de ouders, soms door een te laag inkomen om goed van rond te komen, soms door (blijvende) invaliditeit of ziekte. Wat de reden ook is, wij willen deze kinderen de kans geven een zo goed mogelijke jeugd te kunnen hebben. Kunnen meedoen en meekomen met de kinderen in de klas is ons streven voor hen. Zo hopen we een vroegtijdig sociaal isolement tegen te gaan.

Vindt u dit ook noodzakelijk en wilt u bijdragen? Klik dan op Sponsoren.


   
    Website mogelijk gemaakt door: Devaca - Creative Support